+381 21 479 41 44 prodaja@erviko.rs

ERViKO SYSTEM

ERViKO Android

Android aplikacija (virtuelni terminal) za evidenciju radnog vremena preporučujemo za poslovnice sa manje radnika, komercijaliste na terenu, vozače…

ERViKO SYSTEM

Android uređaji

ERViKO Android može postati svaki Android uređaj – telefon ili tablet.

ERViKO Android je zamena za terminale-čitače za evidenciju radnog vremena.
Preporučuje se za poslovnice sa manje radnika.

Čekiranje

Po zahtevu korisnika u trenutku čekiranja (svaki radnik ima svoj ID, koji unosi prilikom čekiranja) uređaj može da fotografiše, kupi GPS koordinate i upisuje u bazu podataka, pa je mogućnost manipulacija svedena na minimum.

Specifični zahtevi

Postoji mogućnost i prilagođavanja specifičnim zahtevima npr. praćenje rada po projektima, čekiranjem preko Android aplikacije.

ERViKO SYSTEM

Prijavljeni Android uređaj koji obavlja funkciju virtuelnog terminala

Da bi prijavljeni Android uređaj mogao obavljati funkciju virtuelnog terminala potrebno je da bude registrovan od strane ERViKO tima.

Na osnovu registracije naša tehnička podrška izdaje ključ (licencu) za tačno određeni uređaj, kako bi se izbegla zloupotreba.

Instalacija same aplikacije je vrlo jednostavna i traje par minuta.

Prednosti Android aplikacije

  • nezavisan uređaj
  • rad u vanmrežnom okruženju
  • sopstvena baza (na uređaju)
  • slanje podataka GPRS-om, WIFI-jem (odmah po povezivanju na mrežu Android uređaj šalje podatke)
  • slika u trenutku čekiranja
  • izveštaj o rasporedu rada
  • pogodan za prenos na privremene lokacije (terenski rad)
  • pogodan za maloprodajne objekte, gradilišta, terenski rad, …

Vođenje evidencije radnog vremena za radnike van kancelarija

ERViKO Android aplikacija rešava problem oko vođenja evidencije radnog vremena radnika na terenu (npr. vozača). Dovoljno je samo da se pokrene aplikacija i klikne na odgovarajuće dugme za početak ili kraj radnog vremena, početak ili kraj pauze, službeno odsustvo ili privatno odsustvo.
Ukoliko se desi da prilikom čekiranja uređaj nema internet, aplikacija pamti prijavu, pa nakon ponovnog povezivanja na mrežu šalje prijave u bazu podataka.

Newsletter

Copyright © 2024 ERViKO system. TO-NET DOO. All Rights Reserved.