Tehnicke karakteristikeEvidencija radnog vremena zakon

Evidencija radnog vremena zakon

Vreme je ograničen resurs koji značajno utiče na prihode i troškove zaposlenih na radnom mestu i van njega. Zato je to ozbiljno područje za optimizaciju, pa ne dozvolite da vreme upravlja vama, već ga rasporedite onako kako vama odgovara. Često pitanje koje nam ljudi postavljaju da li narušavaju zakon uvođenjem ovog sistema i kako da ga pravilno koriste, kako ne bi narušili zakonske propise. Zakon nije definisan vezano za uređaje i čekiranje, nego samo sa računanje i definisanje radnog vremena i smena. Evidencija radnog vremena može biti ostvarena preko uređaja koji rade na kartice, tagove, otisak prsta itd

evidencija radnog vremena zakon

Otisak prsta

Najčešće pitanje je vezano baš za ovaj način autentikacije, da li su prava radnika o privatnosti narušena ovim tipom čekiranja. Odgovor je ne, zakon nije narušen. Uređaji uzimaju sistem tačaka sa otiska prsta koji se automatski pretvara u kriptovani algoritam, tako da je nemoguće iščitati nečiji otisak sa uređaja. Uređaj ih samo prepoznaje, ali nigde ne čuva u bazi izgled otiska. Ukoliko je potreban dokaz i vidu dokumentovane forme, možemo ga dostaviti (SEED encryption algorithm).

Zaključak

Angažovanje zaposlenih na radnom mestu i tokom radnog vremena treba stalno analizirati. Analizom vremena može se sagledati koje su aktivnosti produktivne a koje nisu, da li neki rutinski proces može da se automatizuje, koliko vremena se utroši na razvojne i kreativne poslove, koliko vremena treba planirati za iste poslove u narednom periodu itd. Što preduzeće bolje iskoristi radno vreme, veća je produktivnost, a što bolje planira – veća je šansa da bude ispred konkurencije.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice i modifikacije softvera. Kontaktirajte nas!

https://www.erviko.rs/wp-content/uploads/2020/12/ERViKO-Logo-e1612450110779.png
O ERViKO sistemu

ERViKO sistem je sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji na lak i jednostavan način poboljšava performanse preduzeća.
ERViKO pruža osnovu za kvalitetno upravljanje kadrovskim i poslovnim operacijama u jednom preduzeću.

ERViKO android

ERViKO Android (Virtuelni terminal) je zamena za uređaje za evidenciju radnog vremena. Preporučuje se za poslovnice sa manje radnika. Virtuelni terminal može postati svaki Android uređaj.

O ERViKO sistemu

ERViKO sistem je sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji na lak i jednostavan način poboljšava performanse preduzeća.
ERViKO pruža osnovu za kvalitetno upravljanje kadrovskim i poslovnim operacijama u jednom preduzeću.

ERViKO android

ERViKO Android (Virtuelni terminal) je zamena za uređaje za evidenciju radnog vremena. Preporučuje se za poslovnice sa manje radnika. Virtuelni terminal može postati svaki Android uređaj.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste bili u toku s najnovijim dešavanjima i objavama.

Pozovite direktno