Tehnicke karakteristikeElektronska evidencija radnog vremena

Kako funkcioniše elektronska evidencija radnog vremena?

Elektronska evidencija radnog vremena je sistem bez kojeg nijedna uspešna kompanija ne može zamisliti svoje poslavanje i upravljanje ljudskim resursima. Erviko sistem je sistem koji se sastoji od terminala za čekiranje i server računara. Terminali mogu biti postavljeni na kapije, barijere… pa da samim tim obavljaju i kontrolu pristupa ili terminali mogu biti postavljeni u prostorijama kroz koje radnici prolaze kada dolaze na posao.Takodje može biti definisano koji radnik ima pristup odredjenim prostorijama. Svako čekiranje terminali šalju u bazu podataka na server računaru, a korisnik Erviko sistema to sve prati sa bilo kojeg računara preko web aplikacije. Kroz aplikaciju se unose sve vrste izostanaka, kao i definisanje automatske pauze.

 

elektronska evidencija radnog vremenaPortirski ekran u realnom vremenu

Sve prijave koje pokupi elektronska evidencija radnog vremena se prikazuju u realnom vremenu na portirskom ekranu. Pored toga vidi se i podela radnika na prijavljenje i neprijavljene. Za neprijavljenje radnike će biti ispisan razlog odsustva ako je ranije unet, a prelaskom kursora miša preko radnika dobijamo njegov broj telefona. Pored broja telefona, za svakog radnika se može upisati mejl, adresa stanovanja, GID, JMBG i ostali podaci po želji korisnika.

Integracija sistema: elektronska evidencija radnog vremena – sistem za obračun zarada

Podaci koje Erviko sistem prikuplja i prikazuje kroz razne izveštaje nisu korisni samo za korisnike aplikacije nego i za upravljanje platnim spiskom. Zaposleni koji su na terenu, mogu se evidentirati preko naše ERViKO Android aplikacije.Posebno je korisno ako su vaši radnici plaćeni po radnom satu, a svaki prekovremeni, noćni i ostali sati imaju različit koeficijent. Računovodstvo jednim klikom može preneti sve podatke iz našeg sistema u sistem za obračun plata. Pored toga izveštaj prikazuje i odsustva, tako da dobijate kompletnu sliku za jednog radnika na nivou meseca.

Za ostale detaljne informacije, nedoumice i potencijalnu saradnju budite slobodni da nas kontaktirate.

Kontakt

 

 

https://www.erviko.rs/wp-content/uploads/2020/12/ERViKO-Logo-e1612450110779.png
O ERViKO sistemu

ERViKO sistem je sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji na lak i jednostavan način poboljšava performanse preduzeća.
ERViKO pruža osnovu za kvalitetno upravljanje kadrovskim i poslovnim operacijama u jednom preduzeću.

ERViKO android

ERViKO Android (Virtuelni terminal) je zamena za uređaje za evidenciju radnog vremena. Preporučuje se za poslovnice sa manje radnika. Virtuelni terminal može postati svaki Android uređaj.

O ERViKO sistemu

ERViKO sistem je sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji na lak i jednostavan način poboljšava performanse preduzeća.
ERViKO pruža osnovu za kvalitetno upravljanje kadrovskim i poslovnim operacijama u jednom preduzeću.

ERViKO android

ERViKO Android (Virtuelni terminal) je zamena za uređaje za evidenciju radnog vremena. Preporučuje se za poslovnice sa manje radnika. Virtuelni terminal može postati svaki Android uređaj.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste bili u toku s najnovijim dešavanjima i objavama.

Pozovite direktno